Welkom

Vereniging erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Dienst Dierenwelzijn en CITES.

Onze vereniging werd aangeduid door de federale staat voor de organisatie van de identificatie en registratie van honden in België, verplicht sinds 1 september 1998.

De Blauwe Hond

Website met informatie over preventie van bijtongevallen.

Hij leert de mensen hoe omgaan met gevaarlijke situaties.

www.thebluedog.org

Een hond ... Ja! die bijt... Neen!

download ons formulier

In ons land worden er jaarlijks 100.000 mensen gebeten.

Hoe kan dit vermeden worden?

Leden & Partners

De lijst van onze partners en leden.


Meer info

FOD & BVIRH

Federale Overheidsdienst

Hand in hand met de Federale Overheidsdienst


Meer info